Çarşamba , 29 Haziran 2016
Son
Buradasınız: Anasayfa » FELSEFE » Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’in Temel özellikleri

Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’in Temel özellikleri

İSLÂMİYET:

 • İslâm sözcüğü teslim olmak, boyun eğmek ve kurtuluş yoluna girmek; esenliği, huzuru, güveni sağlamak anlamlarına gelir. Müslüman, İslâm’ı kabul etmiş kişi demektir.
 • İslâm dini, Hz. Adem’den beri gelen vahye dayalı ilâhî dinlerin bir devamı ve son halkasıdır.
 • İslamiyet’in doğuşu Hz. Muhammed’in 610 yılından İtibaren peygamberlikle görevlendirilmesiyle başlar.
 • Allah’ın tek, eşi ve benzeri olmadığı anlayışını vurgulayan İslâm dini kısa bir süre içinde tüm Arabistan’a, oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. İslâmiyet’in yayılmasında Türklerin de büyük hizmetleri olmuştur.
 • İslâmiyet’in yayılmasında İslâm’ın adaletçi, barışçı, hoşgörülü olmasının rolü büyüktür.
 • Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul eden herkes İslâm dinine girmiş olur.
 • İslâm’ın iman ve ibadet esaslarını hazırlık çalışmasından da yararlanarak açıklayınız.
 • İslam’ın yorumunu farklı yapan mezhepleri vardır. Bunların bir kısmı inanç, bir kısmı ise ibadetlerle ilgilidir.

İSLÂM’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ:

İslamiyet (müslümanlık) özellikleri
İslamiyet (müslümanlık) özellikleri

Tanrı anlayışı: Allah, tektir. O hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. Herkesin yardım dileyeceği varlık odur. Allah doğurmamış ve doğdurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir. Evrenin yaratıcısı ve sahibi odur. Yaşamı da ölümü de yaratan odur. O tektir, hiçbir şeye benzemez.

Kutsal kitabı: Kuranıkerim’dir. Dili Arapçadır.

Peygamber inancı: İslâm’da peygamberlere inanmak mümin olmanın bir gereğidir. Hz. Muhammed en son peygamberdir.

İbadet yeri: Camidir. Ancak İslâm’da, cuma ve bayram namazlar hariç, insanlar namazlarını her yerde kılabilirler.

Din adamı: İslâm da din adamı sınıfı yoktur. Ancak, din hizmetlerini yürüten görevliler

Kutsal ziyaret yeri: Kabe’nin bulunduğu Mekke, peygamberin hatıralarıyla dolu Medine kentlerine önem verilir.

İbadetleri: Namaz, oruç, zekât, hac ve benzeri günlük, haftalık, yıllık ibadetler de vardır. Örneğin vakit namazları günlük, cuma namazı haftalık, bayram namazı yıllık ibadetlerdendir.

Bayramları: Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere iki bayramı vardır.

Ahiret inancı: Öldükten sonra dirilmeye ve ahrete inanma vardır. Ölüler toprağa gömülür.

Dine giriş: İslâm dini bütün insanlara açıktır. Müslüman olmanın bir Ön koşulu yoktur.

Mensupları: İslâm dini en yaygın dinlerden biridir. Müslümanlar sırasıyla, en çok Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da ve Amerika’da bulunmaktadır.

YAHUDİLİK:

 • Yahudilik vahye dayalı en eski dinlerden biridir. Yahudi sözcüğü Yahudi ırkına ve dinine mensup olma anlamına gelmektedir. Yahudiler için İsrailoğulları ve İbraniler de denilmektedir. Bunlar, Hz. Musa’ya bağlılıklarından dolayı Musevî olarak da adlandırılırlar.
 • Yahudiler tarihlerini Hz. İbrahim’le başlatırlar. Onun oğlu İshak’ın soyundan geldiklerine inanırlar.
 • Yahudiler, tarih sahnesine Mısır ve Filistin’de çıkmışlardır. Hz. İbrahim ve Hz. Musa Yahudilerin en önemli peygamberleridir. Yahudiler, Hz. Süleyman ve Hz. Davut dönemini en görkemli dönemleri olarak anarlar.
 • Tarih sürecinde Yahudiler pek çok zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmışlardır. Bu durum onların dünyanın her tarafına dağılmasına neden olmuştur. Ancak kendi dil, kültür ve geleneklerine bağlı kalmaları eriyip gitmelerini önlemiştir.
 • Yahudiler dinlerini başka insanlara kabul ettirmeye çalışmazlar.

 

Musevilik (Yahudilik) özellikleri

Sembolü: Menora denilen yedi kollu şamdan ve altıgen yıldızdır.

Tanrı anlayışı: Yahudi inancına göre Tanrı Yahova tek ve her şeyin yaratıcısıdır. Yahudiler Tanrı Yahova ‘nin kendilerini her türlü zorluklara karşı koruyup yardım ettiğine inanırlar. Onun adı gereksiz yere ağza alınmaz. O her türlü benzetmeden uzaktır. Onunla ilgili herhangi bir suret (resim) yapılmaz.

Kutsal kitapları: 24 kitaptan oluşan Tanah (Ahdiatik)tır. Tevrat Tanah’ın ilk kitabıdır. Talmut ise kutsal kitapların yorumudur; Tanah’tan ayrıdır. Kutsal kitaplarının dili İbranicedir.

Peygamber inancı: Peygamberlere inanılır. Hz. İbrahim ve Hz. Musa en önemli peygamberlerdir.

Mabetleri: Sinagog (havra)’dur. Din adamları: Hahamdır. Kutsal günleri: Cumartesidir. Bu günde hiçbir iş yapılmaz.

İbadetleri: Günlük ve haftalık olmak üzere İkiye ayrılır. Günlük ibadet sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç vakitte yerine getirilir. Yemek ve içmekle ilgili kurallar (koşer) titizlikle takip edilir.

Ağlama Duvarı olarak bilinen yerde bulunan Süleyman Mabedine büyük önem verirler. Günümüzde bu mabedin yalnızca batı duvarı bulunmaktadır.

Bayramları: Yahudiler tarihte geçirdikleri sıkıntılardan kurtuluşlarının yıl dönümlerinde, Yahudi yılbaşıları da (Tişri: Eylül-Ekim) ve Tevrat’ın hatminden sonra bayram yaparlar. Ahiret inancı: Ahiret inancı vardır. Ölüler toprağa gömülür.

<p>Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslamiyet’in Temel özellikleri<br>
</p>
<p>İSLÂMİYET <br>
İslâm sözcüğü teslim olmak, boyun eğmek ve kurtuluş yoluna girmek; esenliği, huzuru, güveni sağlamak anlamlarına gelir. Müslüman, İslâm’ı kabul etmiş kişi demektir. <br>
İslâm dini, Hz. Adem’den beri gelen vahye dayalı ilâhî dinlerin bir devamı ve son halkasıdır. <br>
İslamiyet’in doğuşu Hz. Muhammed’in 610 yılından İtibaren peygamberlikle görevlendirilmesiyle  başlar. Allah’ın tek, eşi ve benzeri olmadığı anlayışını vurgulayan İslâm dini kısa bir süre içinde tüm Arabistan’a, oradan da bütün dünyaya yayılmıştır. İslâmiyet’in yayılmasında Türklerin de büyük hizmetleri olmuştur. <br>
İslâmiyet’in yayılmasında İslâm’ın adaletçi, barışçı, hoşgörülü olmasının rolü büyüktür. <br>
Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Muhammed’in peygamberliğini kabul eden herkes İslâm dinine girmiş olur. <br>
İslâm’ın iman ve ibadet esaslarını hazırlık çalışmasından da yararlanarak açıklayınız. <br>
İslam’ın  yorumunu farklı yapan mezhepleri vardır. Bunların bir kısmı inanç, bir kısmı ise ibadetlerle ilgilidir. <br>
</p>
<p>İSLÂM’IN TEMEL ÖZELLİKLERİ: <br>
Tanrı anlayışı: Allah, tektir. O hiçbir şeye muhtaç değil, her şey ona muhtaçtır. Herkesin yardım dileyeceği varlık odur. Allah doğurmamış ve doğdurulmamıştır. Hiçbir şey onun dengi değildir. Evrenin yaratıcısı ve sahibi odur. Yaşamı da ölümü de yaratan odur. O tektir, hiçbir şeye benzemez. <br>
Kutsal kitabı: Kuranıkerim’dir. Dili Arapçadır. <br>
Peygamber inancı: İslâm’da peygamberlere inanmak mümin olmanın bir gereğidir. Hz. Muhammed en son peygamberdir. <br>
ibadet yeri: Camidir. Ancak İslâm’da, cuma ve   bayram namazlar) hariç, insanlar namazlarını her yerde kılabilirler. <br>
Din adamı; İslâm da din adamı sınıfı yoktur. Ancak, din hizmetlerini yürüten görevliler <br>
Kutsal ziyaret yeri: Kabe’nin bulunduğu Mekke, peygamberin hatıralarıyla dolu Medine kentlerine önem verilir. <br>
İbadetleri: Namaz, oruç, zekât, hac ve benzeri günlük, haftalık, yıllık ibadetler de vardır. Örneğin vakit namazları günlük, cuma namazı haftalık, bayram namazı yıllık ibadetlerdendir. <br>
Bayramları: Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere iki bayramı vardır. <br>
Ahiret inancı: Öldükten sonra dirilmeye ve ahrete inanma vardır. Ölüler toprağa gömülür. <br>
Dine giriş: İslâm dini bütün insanlara açıktır. Müslüman olmanın bir Ön koşulu yoktur. <br>
Mensupları: İslâm dini en yaygın dinlerden biridir. Müslümanlar sırasıyla, en çok Asya’da, Afrika’da, Avrupa’da ve Amerika’da bulunmaktadır.</p>
<p>YAHUDİLİK: Yahudilik vahye dayalı en eski dinlerden biridir. Yahudi sözcüğü Yahudi ırkına ve dinine mensup olma anlamına gelmektedir. Yahudiler için İsrailoğulları  ve İbraniler de denilmektedir. Bunlar, Hz. Musa’ya bağlılıklarından dolayı Musevî olarak da adlandırılırlar. <br>
Yahudiler tarihlerini Hz. İbrahim’le başlatırlar. Onun oğlu İshak’ın soyundan geldiklerine inanırlar. <br>
Yahudiler, tarih sahnesine Mısır ve Filistin’de çıkmışlardır. Hz. İbrahim ve Hz. Musa Yahudilerin en önemli peygamberleridir. Yahudiler, Hz. Süleyman ve Hz. Davut dönemini en görkemli dönemleri olarak anarlar. <br>
Tarih sürecinde Yahudiler pek çok zorluk ve sıkıntıyla karşılaşmışlardır. Bu durum onların dünyanın her tarafına dağılmasına neden olmuştur. Ancak kendi dil, kültür ve geleneklerine bağlı kalmaları eriyip gitmelerini önlemiştir. <br>
Yahudiler dinlerini başka insanlara kabul ettirmeye çalışmazlar.</p>
<p>YAHUDİLİĞİN TEMEL ÖZELLİKLERİ <br>
Sembolü: Menora denilen yedi kollu şamdan ve altıgen yıldızdır. <br>
Tanrı anlayışı: Yahudi inancına göre Tanrı Yahova tek ve her şeyin yaratıcısıdır. Yahudiler Tanrı Yahova ‘nin kendilerini her türlü zorluklara karşı koruyup yardım ettiğine inanırlar. Onun adı gereksiz yere ağza alınmaz. O her türlü benzetmeden uzaktır. Onunla ilgili herhangi bir suret (resim) yapılmaz. <br>
Kutsal kitapları: 24 kitaptan oluşan Tanah (Ahdiatik)tır. Tevrat Tanah’ın ilk kitabıdır. Talmut ise kutsal kitapların yorumudur; Tanah’tan ayrıdır. Kutsal kitaplarının dili İbranicedir. <br>
Peygamber inancı: Peygamberlere inanılır. Hz. İbrahim ve Hz. Musa en önemli peygamberlerdir. <br>
Mabetleri: Sinagog (havra)’dur.     Din adamları: Hahamdır. Kutsal günleri: Cumartesidir. Bu günde hiçbir iş yapılmaz. <br>
İbadetleri: Günlük ve haftalık olmak üzere İkiye ayrılır. Günlük ibadet sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç vakitte yerine getirilir. Yemek ve içmekle ilgili kurallar (koşer) titizlikle takip edilir. <br>
Ağlama Duvarı olarak bilinen yerde bulunan Süleyman Mabedine büyük önem verirler. Günümüzde bu mabedin yalnızca batı duvarı bulunmaktadır. <br>
Bayramları: Yahudiler tarihte geçirdikleri sıkıntılardan kurtuluşlarının yıl dönümlerinde, Yahudi yılbaşıları da (Tişri: Eylül-Ekim) ve Tevrat’ın hatminden sonra bayram yaparlar.  Ahiret inancı: Ahiret inancı vardır. Ölüler toprağa gömülür. <br>
Mensupları: Günümüzde dünyada 15 milyon civarında Yahudi bulunmaktadır. Yahudilerin çoğu, İsrail’de bulunmaktadır. Yahudiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yaşamaktadırlar.</p>
<p><br>
ON EMİR <br>
On Emir olarak bilinen aşağıdaki ilkeler Tevrat’ta iki ayrı yerde geçmektedir. Bu emirlerin bizzat Tanrı Yahve tarafından tabletlere yazılarak, İnsanlara ulaştırılmak üzere Hz. Musa’ya Sina Dağında verildiğine inanılır. Bazı maddeleri hariç, bu emirlerin çoğunlukla İslâm’ın, Hıristiyanlığın ve diğer dinlerin de benimsediği ilkeler olduğunu görürüz.</p>
<p>
<!–[endif]–>
HIRİSTİYANLIK vahye dayalı dinlerdendir. Hz. İsa’nın getirdiği dine Hıristiyanlık denilmektedir. Hıristiyan sözcüğü İsa’ya mensup olan anlamına gelmektedir, Îslâm inancına göre Hz. İsa insanları iyilik ve güzelliklere yönlendirmek için Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Günümüzde Hıristiyanların çoğunluğu İsa’yı Allah’ın oğlu ve Tanrı olarak kabul ederler. Hıristiyanlık Tanrı ve insan sevgisini temel edinmiş bir dindir. <br>
Yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıkmış olan Hıristiyanlık Hz. İsa’nın etrafında oluşmuş ve Hz. İsa’dan sonra yeni yorum ve reformlara uğramış bir dindir. Bu reformların en önemlisini St. Paul (Pavlos) yapmıştır. Hıristiyanlığın yayılmasında, daha sonra İndilerin yazılmasında ve kiliselerin kurulmasında havariler denilen Hz. İsa’nın 12 arkadaşının büyük rolü olmuştur. <br>
Başlangıçta Hıristiyanlık zor koşullar altında varlığını sürdürmüştür. Ancak Hıristiyanlık Bizans İmparatorluğumun devlet dini oluşundan sonra (M.S. 313) daha kolay yayılmıştır. <br>
Hıristiyanlığın en önemli ayinleri vaftiz ve evharistiya ayinleridir. <br>
Hıristiyanlıkta   başlıca   mezhepler şunlardır:  * Katolik mezhebi    * Ortodoks mezhebi    * Protestanlık mezhebi <br>
Vaftiz: Hıristiyanlığa girebilmek için kilisede din adamı tarafından çocuğu suya daldırarak ya da üzerine su serpilerek yapılan tören. Bu işlem Hıristiyanlarca kabul edilen aslî günahtan temizlenmek için yapılır. <br>
Evharistiya: Hıristiyanların Hz. İsa ile simgesel bütünleşmesine yarayan ekmek-şarap ayini. <br>
Hıristiyanlıkta mezhepler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farlılıklar genellikle Hz. İsa’nın kişiliğine bakış ile ayinler konusunda yoğunlaşır. <br>
</p>
<p>HRİSTİYANLIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ <br>
Sembolü:   Hz.   İsa’nın  çarmıha  gerilmiş  olduğunun simgesel resmi olan Haç. <br>
Tanrı  anlayışı:  Baba-Oğul-Kutsal  Ruh’tan oluşan üçlü birlik, yani teslis inancı şeklindedir. <br>
Kutsal kitapları: Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten oluşan Kitabı mukaddes’tir. Hıristiyanlar için bu kitapların içinde İndilerin yeri çok daha önemlidir. <br>
Peygamber inancı: Peygamber inancı vardır. Ancak Hıristiyanlar Hz. İsa’yı bir peygamber olarak değil, Tanrının oğlu ve dolayısıyla Tanrı olarak kabul ederler. <br>
İbadet yerleri: Kilisedir.   Din adamları: Papaz, piskopos, rahip, rahibe vb.  Kutsal günleri: Pazardır.  ibadetleri: Günlük ibadetler, pazar ayinleri ve diğer önemli günlerdeki ibadetler.  Bayramları: Yılbaşı olarak da bilinen Kristmas (Hz. İsa’nın doğumu) ve Paskalyadır. <br>
Dine giriş: Hıristiyanlık herkese açık bir dindir. Dine giriş, çoğunlukla kişinin kilisede vaftiz edilmesiyle gerçekleşir. <br>
Ahiret inancı:  Öldükten  sonra  dirilmeye, cennet ve cehenneme inanılır. Ölüler toprağa gömülür. <br>
Mensupları: Dünyada en yaygın din Hıristiyanlıktır. Hıristiyanların çoğu Avrupa, Amerika, Asya .  </p>
<p>Kaynak (dinahlak.com Yazan M.Necmeddin Dinç
İlahî Kaynaklı (Vahye dayalı) Dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet ile ilgili kısa ve öz bilgiler…
) </p>

Mensupları: Günümüzde dünyada 15 milyon civarında Yahudi bulunmaktadır. Yahudilerin çoğu, İsrail’de bulunmaktadır. Yahudiler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde yaşamaktadırlar.

ON EMİR

On Emir olarak bilinen aşağıdaki ilkeler Tevrat’ta iki ayrı yerde geçmektedir. Bu emirlerin bizzat Tanrı Yahve tarafından tabletlere yazılarak, İnsanlara ulaştırılmak üzere Hz. Musa’ya Sina Dağında verildiğine inanılır. Bazı maddeleri hariç, bu emirlerin çoğunlukla İslâm’ın, Hıristiyanlığın ve diğer dinlerin de benimsediği ilkeler olduğunu görürüz.

<!–[endif]–>
HIRİSTİYANLIK:

 • Vahye dayalı dinlerdendir. Hz. İsa’nın getirdiği dine Hıristiyanlık denilmektedir. Hıristiyan sözcüğü İsa’ya mensup olan anlamına gelmektedir, Îslâm inancına göre Hz. İsa insanları iyilik ve güzelliklere yönlendirmek için Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberdir. Günümüzde Hıristiyanların çoğunluğu İsa’yı Allah’ın oğlu ve Tanrı olarak kabul ederler. Hıristiyanlık Tanrı ve insan sevgisini temel edinmiş bir dindir.
 • Yaklaşık 2000 yıl önce ortaya çıkmış olan Hıristiyanlık Hz. İsa’nın etrafında oluşmuş ve Hz. İsa’dan sonra yeni yorum ve reformlara uğramış bir dindir. Bu reformların en önemlisini St. Paul (Pavlos) yapmıştır. Hıristiyanlığın yayılmasında, daha sonra İndilerin yazılmasında ve kiliselerin kurulmasında havariler denilen Hz. İsa’nın 12 arkadaşının büyük rolü olmuştur.
 • Başlangıçta Hıristiyanlık zor koşullar altında varlığını sürdürmüştür. Ancak Hıristiyanlık Bizans İmparatorluğumun devlet dini oluşundan sonra (M.S. 313) daha kolay yayılmıştır.
 • Hıristiyanlığın en önemli ayinleri vaftiz ve evharistiya ayinleridir.

Hıristiyanlıkta başlıca mezhepler şunlardır: * Katolik mezhebi * Ortodoks mezhebi * Protestanlık mezhebi

Vaftiz: Hıristiyanlığa girebilmek için kilisede din adamı tarafından çocuğu suya daldırarak ya da üzerine su serpilerek yapılan tören. Bu işlem Hıristiyanlarca kabul edilen aslî günahtan temizlenmek için yapılır.

Evharistiya: Hıristiyanların Hz. İsa ile simgesel bütünleşmesine yarayan ekmek-şarap ayini.

Hıristiyanlıkta mezhepler arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Bu farlılıklar genellikle Hz. İsa’nın kişiliğine bakış ile ayinler konusunda yoğunlaşır.

HRİSTİYANLIĞIN TEMEL ÖZELLİKLERİ:

Sembolü: Hz. İsa’nın çarmıha gerilmiş olduğunun simgesel resmi olan Haç.

Hıristiyanlık özellikleri
Hıristiyanlık özellikleri

Tanrı anlayışı: Baba-Oğul-Kutsal Ruh’tan oluşan üçlü birlik, yani teslis inancı şeklindedir.

Kutsal kitapları: Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten oluşan Kitabı mukaddes’tir. Hıristiyanlar için bu kitapların içinde İndilerin yeri çok daha önemlidir.

Peygamber inancı: Peygamber inancı vardır. Ancak Hıristiyanlar Hz. İsa’yı bir peygamber olarak değil, Tanrının oğlu ve dolayısıyla Tanrı olarak kabul ederler.

İbadet yerleri: Kilisedir. Din adamları: Papaz, piskopos, rahip, rahibe vb. Kutsal günleri: Pazardır. ibadetleri: Günlük ibadetler, pazar ayinleri ve diğer önemli günlerdeki ibadetler. Bayramları: Yılbaşı olarak da bilinen Kristmas (Hz. İsa’nın doğumu) ve Paskalyadır.

Dine giriş: Hıristiyanlık herkese açık bir dindir. Dine giriş, çoğunlukla kişinin kilisede vaftiz edilmesiyle gerçekleşir.

Ahiret inancı: Öldükten sonra dirilmeye, cennet ve cehenneme inanılır. Ölüler toprağa gömülür.

Mensupları: Dünyada en yaygın din Hıristiyanlıktır. Hıristiyanların çoğu Avrupa, Amerika, Asya .

Kaynak (dinahlak.com Yazan M.Necmeddin Dinç İlahî Kaynaklı (Vahye dayalı) Dinler olan Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet ile ilgili kısa bilgiler)

13 yorum

 1. çok işime yaradı sağolun kim yazdıysa ellerine sağlık :)

 2. Ya bütün dinler farklı ama dinimiz her zaman islam kalacak peygamberimizde hz.muhammed kalacaktır

 3. Tüm dinlerin farklılıkları olsa daha iyi olurdu artık oda benim işim ;) ;) ;) :D :D :D :O :O :O :O :O

 4. çok saolun ama sanki biraz uzunmuş

 5. birtek din ödevime yaradı (müslümanım)

 6. çok da güzelmiş :P ::D :( :) :O

 7. aynenn XD:

 8. BENİM DE İŞİME YARADI DİN KÜLTÜRÜ HOCAMIZ ÖDEV VERMİŞTİ BİLGİLERİ BİZİMLE PAYLAÇTIĞINIZ İÇİN THANKS!!!!:)

 9. -**bEbEqİm**-

  çok harika olmuş teşekkür ederim işime yaradıı :)))

 10. Ne Güzellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 11. ÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK GGGGGGGGGÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜZZZZZZZZEEEEEEEEELLLLLLLLLL

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*


*

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>